Мэдээ

хүний нөөц

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА

2021.02.10

Овог

Нэр

Албан тушаал

Регистрийн дугаар

Цалингийн шатлал

1

Ганхайч

Тэмүүлэн

Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

НВ87112608

ТҮ-9-5

2

Бат-Эрдэнэ

Ганбаяр

Спорт хариуцсан мэргэжилтэн

ОК91032212

ТҮ-6-3

3

Мөнхбаяр

Мөнхзаяа

Нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн

НЦ94071902

ТҮ-6-2

4

Сүхдалай

Бумцэнд

Арга зүйч

СВ93071516

ТҮ-6-1

5

Ганболд

Ганчимэг

Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч

НВ82040601

ТҮ-5-5

6

Энхбаатар

Сувд-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

НВ82012906

ТҮ-7-5

7

Сүхбаатар

Мягмарсүрэн

Нярав

НВ73022701

ТҮ-4-2

8

Дисдаабазар

Гансүх

Жижүүр

ИЮ67060910

ТҮ-1-5

9

Ядамдорж

Эрдэнэбилэг

Жижүүр

УХ71012674

ТҮ-1-5

10

Бямбаа

Баатаржанчив

Жижүүр

УВ76042214

ТҮ-1-5

11

Тунгалаг

Шинэбаяр

Жижүүр

УД83010114

ТҮ-1-3

12

Отгонсүрэн

Бямба-Дарь

Үйлчлэгч

ВМ89012807

ТҮ-1-3

13

Эрдэнэбаатар

Гэрэлмаа

Үйлчлэгч

НХ88080603

ТҮ-1-1

 

 

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл