Мэдээ

Хүний нөөцБАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙНБИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Овог

Албан тушаал

Регистрийн дугаар

Цалингийн шатлал

Утасны дугаар

Удирдлага

 

1

Ганхайч Тэмүүлэн

Дарга

 

НВ87112608

ТҮ-9-5

94536380

Нийтийн биеийн тамирын хэлтэс

 

2

Батнацаг Батхуяг

 

Ахлах мэргэжилтэн

ОЖ89121211

ТҮ-7-3

98898986

3

Мөнхбаяр Мөнхзаяа

Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

НЦ94071902

ТҮ-6-5

89247144

4

Баасанжав Мөнхгэрэл

Хүүхэд, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

УФ01241007

ТҮ-6-1

96770415

5

Батчулуун Алтантуяа

Биеийн тамирын арга зүйчийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

КЙ87091666

ТҮ-6-1

88337449

Спортын хэлтэс

 

5

Сүхдалай Бумцэнд

Ахлах мэргэжилтэн

СВ93071516

ТҮ-7-5

80530153

 

6

Бат-Эрдэнэ Ганбаяр

Спортын сургалт, дасгалжуулалтын бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

ОК91032212

ТҮ-6-5

88060874

7

Ганбаатар Саруулмагнай

Спортын тэмцээн наадам, спортын холбоодын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

НФ87072318

ТҮ-6-3

 

8

Хасдорж Баасанжав

Өсвөрийн шигшээ баг, хүүхдийн спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

МЙ84082817

ТҮ-6-3

86156546

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

 

9

Энхбаатар

 Сувд-Эрдэнэ

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

НВ82012906

ТҮ-6-5

86004007

10

Ганболд

Ганчимэг

Биеийн тамирын спортын статистик, цахим мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

НВ82040601

ТҮ-6-5

99938883

11

Однаран Амарбаяр

Бичиг хэрэг, Архивын эрхлэгч

НЦ93050300

ТҮ-5-3

93275454

 

12

Энхбаатар

 Сувд-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

 

НВ82012906

Хавсран 40%

86004007

13

Сүхбаатар Мягмарсүрэн

Нярав

НВ73022701

ТҮ-4-5

89268333

 

Үйлчилгээний алба

 

14

Дисдаабазар Гансүх

Жижүүр

ИЮ67060910

ТҮ-1-5

88638538

 

15

Ядамдорж Эрдэнэбилэг

Жижүүр

УХ71012674

ТҮ-1-5

95459092

 

16

Бямбаа Баатаржанчив

Жижүүр

УВ76042214

ТҮ-1-5

99609604

 

17

Тунгалаг Шинэбаяр

Жижүүр

УД83010114

ТҮ-1-3

88909094

 

18

Отгонсүрэн Бямба-Дарь

Үйлчлэгч

ВМ89012807

ТҮ-1-3

88852391

 

19

Эрдэнэбаатар Гэрэлмаа

Үйлчлэгч

НХ88080603

ТҮ-1-1

 

99822354

 

 

  

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл