Мэдээ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн хэмжээнд нийтийн Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх, иргэдийг Биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах, тамирчдын амжилтыг ахиулан, биеийн тамир спортын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай хүргэж, иргэдийнхээ эрүүл мэндийг бэхжүүлэхэд оршино.

ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Иргэд, хүүхэд залуучуудын эрүүл аж төрөх ёсыг төлөвшүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэн хөгжүүлэх

2.Дүүргийн хэмжээнд нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэн, түгээн дэлгэрүүлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх

3.Спортоор хичээллэгчдийн таатай нөхцөл бололцоог хангаж өгөх

4.Тамирчдын ур чадвар, амжилтыг ахиулах, дээшлүүлэх

5.Тив дэлхийд өрсөлдөх тамирчдыг бэлтгэн гаргах


Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл